SROCZKA POLSKA KRÓTKO-DZIOBA
Hodowla Piotra Wiśniewskiego, tel. 519 502 983